سالگرد آغاز اعتراضات در بلوچستان در اعتراض به تجاوز سرهنگ کوچکزایی به دختر بلوچ

به گزارش رسانک، روز ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، بنا به فراخوان مردمی در شهر بندری چهبار (چابهار) تظاهراتی مسالمت آمیز بر علیه تجاوز سرهنگ کوچکزایی به ماهو، کودک ۱۵ ساله بلوچ، انجام شد.

نیروهای نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران در جواب این خواسته بر حق مردم بلوچ، بر علیه معترضین بلوچ، از گاز اشک آور و گلوله های جنگی استفاده کردند تا این قیام را در نطفه خفه کنند.

اما این اعتراضات سرآغاز اعتراضاتی در میان ملت بلوچ شد که به سرعت از این شهر کوچک بندری به سراسر استان گسترش یافت.

این خیزش مردمی با شدیدترین سرکوب در جمعه های خونین زاهدان و خاش، از سوی رژیم بچه کش ایران روبه رو شد. سرکوبی که خود سرآغاز جمعه های اعتراضی در بلوچستان گردید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*