مفقود شدن کمک هزینه و مستمری شهریور ماه مددجویان بهزیستی 

به گزارش رسانک، پرداختی مستمری شهریور ماه ۱۴۰۲ معلولین و افراد تحت تکلف بهزیستی با وجود اینکه در سامانه بهزیستی پرداخت شده ولی تاکنون به حساب آنها واریز نشده است.

گفتنی است بهزیستی ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان به این افراد می دهد و آنها با این پول اقلامی نظیر پوشک، بتادین برای زخم های باز، دارو و سایر موارد ضروری را تهیه می کردند.

اما اکنون در سایه بی کفایتی مسئولین، این کمک هزینه ناچیز به حساب معلولین و‌ مددجویان بهزیستی واریز نشده است و باعث بوجود مشکلات برای این افراد شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*