فوت یک نوزاد در پی قصور پزشکی در بیمارستان ایران پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک نوزاد بلوچ در پی قصور و بی تجربگی پزشکان در بخش زایشگاه بیمارستان ایران شهر پهره (ايرانشهر) جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این کودک که در شامگاه چهارشنبه ٢٢ شهریور ماه، به دنیا آمده بود بدنبال کوتاهی و پنهان کاری پزشکان بیمارستان با سرپرستی خانم “بزرگزاده” در صبح روز جمعه فوت کرده است.

گفته می‌شود این نوزاد با فامیلی “رودینی” هنگام تولد کاملا سالم و دارای چهار کیلو وزن بوده ولی بی توجهی و عدم داشتن تجربه کافی پزشکان این زایشگاه باعث شده تا آنها به او اکسیژن وصل کرده و پس از وخیم شدن حال نوزاد به بخش آی سی یو منتقل کنند.

همچنین دکتر مربوطه هیچگونه رسیدگی به پزشکان نداشته و اقدامات خودسرانه این پزشکان باعث نارسایی اکسیژن به نوزاد شده و همین امر باعث مرگش شده است.

گفتنی است که در اسفند ماه سال ١۴٠١ نیز دخترخاله این نوزاد پس از مراجعه به این زایشگاه، بدنبال قصور پزشکی در هنگام زایمان جان خود را از دست داده و شکایت خانواده قربانی نیز بدلیل لابی‌گری و نفوذ بالای سرپرست بخش زایمان به نتیجه نرسیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*