عدم ارائه خدمات به یک شهروند بلوچ بدلیل پوشیدن لباس بلوچی توسط جایگاه میرزایی در شهر هشتبندی

رسانک/ ویدئوی ارسالی از یک‌ شهروند بلوچ که برای سوختگیری به جایگاهی در هشتبندی میناب مراجعه کرده است، بیانگر این قضیه است که مدیریت جایگاه میرزایی توکهور از توابع هشتبندی در منطقه گیاوان زمین اقلیم بلوچستان، از ارائه خدمات به یک شهروند بلوچ، بدلیل پوشیدن لباس بلوچی، خودداری کرده است.

در این ویدئو شهروند بلوچ می‌گوید: “به من گفته‌اند که لباس های تو بلوچی هستند و حق نداری در اینجا برای خودروی خود سوختگیری کنی”

گفتنی است که مردم این منطقه همگی بلوچ هستند ولی بدنبال سیاست‌های فاشیستی حاکمان پهلوی و جمهوری اسلامی، این منطقه را از بلوچستان منفک و به استان هرمزگان ملحق کرده‌اند و بدلیل در اقلیت ماندن مردم بلوچ، اکثر شغل ها و مناصب به غیربومیان داده شده است.

در یک قرن اخیر حکومت‌های مرکزگرا با دیدگاهی نژادپرستانه تحت عنوان یک ملت، یک پرچم، ملل ساکن در جغرافیای ایران را به حاشیه رانده و‌ آنها را تبدیل به سهروندان درجه سه و چهار کرده اند.

لازم به ذکر است این دیدگاه نژادپرستانه باعث شده تا بسیاری از مردم مرکزنشین، نسبت به کشتار ملت بلوچ و سایر ملل ساکن در ایران منفعل باشند و‌ در نتیجه این سکوت، رژیم جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ واهمه ای دست به کشتار و نسل کشی در بلوچستان بزند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*