کمبود سوخت و تعطیلی جایگاه ها در سایه بی کفایتی مسئولین

رسانک/ تصاویر ارسالی از جایگاه‌های سوخت “شیلات” و “مادر” در شهرستان چهبار (چابهار) حکایت از تعطیلی زود هنگام آنان به دلیل کمبود بنزین می باشد.

گفتنی است مدت مدیدی است که استان بلوچستان و سیستان از لحاظ سوخت در مضیقه است و فیلمهای زیادی از صفهای طولانی در جایگاه های سوخت در شهرستان های مختلف، رسانه ای شدند، ولی مسئولین بی کفایت رژیم جمهوری اسلامی با حرفهای کلیشه ای همیشگی مانند: «ما مشکل سوخت نداریم؛ کمبود سوخت به دلیل سوختبرهاست و …» به جای حل معضل سوخت، اقدام به پاک کردن صورت مساله نمودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*