شعارنویسی جوانان بلوچ علیه خیانتکاران و جمهوری اسلامی در زاهدان

به گزارش رسانک، جوانان بلوچ در دزاپ (زاهدان) در اعتراض به اعزام برخی افراد نه چندان مطرح بلوچستان جهت شرکت در جلسه دیدار با علی خامنه ای در تهران اقدام به شعارنویسی کردند.
برخی از شعارهای این جوانان عبارتند از:
“بی آبروها پیش به سوی جلسه خامنه‌ای”
“خیانت به خون شهیدان، لعنت بر لگوران (مخبران)”
“می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم”
“مرگ بر خامنه‌ای”

معترضان بلوچ شرکت این افراد در این جلسه دیدار با خامنه ای را خیانت به خون شهدای دزاپ و خاش، و این افراد را خائن به جامعه بلوچستان معرفی کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*