شهید “محمود براهویی” و شهید “امین الله قلجایی”

رسانک/ در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر دُزاپ (زاهدان) با تیراندازی مستقیم به سمت شهروندان بلوچ معترض به قتل مهسا امینی و تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چهبار به یک دختر پانزده ساله بلوچ، صدها نفر را کشته و زخمی کردند.

یکی از شهدا حافظ “محمود براهویی” نام داشت. او ١٨ ساله، فرزند موسی، اهل منطقه شیرآباد شهر دُزاپ و از طلبه های مدرسه دینی بدرالعلوم دزاپ (زاهدان) بود که توسط نیروهای امنیتی و نظامی، معصومانه به قتل رسید.

یکی دیگر از شهدا “امین الله قلجایی” نام داشت. امین الله اهل نیمروز بود که بهمراه محمود براهویی در یک مدرسه دینی مشغول به تحصیل بود.

او برای کسب علم به دزاپ آمده بود ولی با جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داد، پیکر پاک شهید شده اش به نیمروز فرستاده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*