بی آبی در محدوده منطقه انقلاب زاهدان و بی‌تفاوتی مسئولان

رسانک/ بر اساس گزارش های دریافتی متعدد، منطقه انقلاب در شهر زاهدان روزانه فقط نیم ساعت آب آشامیدنی در شبکه آبرسانی دارد و این مسئله باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی برای شهروندان شده است.

این در حالی است که یکی از بزرگترين تانکرهای ذخیره آب در این منطقه وجود دارد ولی بی تفاوتی مسئولان، منجر بی آبی برای شهروندان در بیشترین ساعات روز شده است.

گفته می‌شود شهروندان علیرغم تماس های مکرر با مسئولان اداره آب و فاضلاب موفق به برقراری تماس نشده‌اند و کسی پاسخگوی آنها نیست. با توجه به گرمای هوا مردم این منطقه بدلیل بی آبی قادر به استفاده از کولرهای آبی نیز نیستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*