کشف یک جسد مجهول الهویه در ساحل دریای چهبار

به گزارش رسانک، صبح روز گذشته ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، جسد یک شهروند بلوچ که بر روی آب دریا شناور بود، توسط مردم محلی در سواحل چهبار (چابهار) کشف شد.

از هویت و چگونگی علت و زمان مرگ این فرد تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*