مولوی محمدحسين گرگیج: اخراج استادان دانشگاه‌ مرگ فرهنگی است

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمد حسین گرگیج، امام جمعه گالیکش در استان گلستان به اخراج استادان دانشگاه به شدت اعتراض کرد و گفت در دانشگاه‌ها، بازنشستگی استاد نداریم.

مولوی گرگیج افزود: “برکناری اساتید دانشگاه نوعی مرگ فرهنگی است که یک استاد مجرّب را کنار بگذارید و افراد فاقد تجربه و نزدیک به خودتان جایگزین وی شوند، پس انتظار می رود چنین مسایلی در کشور نباید رخ دهند.”

مولوی گرگیج همچنین در ادامه به این موضوع هم اشاره کرد که برکناری اساتید مجرّب در واقع نابودی علم و فرار علم از کشور است.

مولوی گرگیج خطاب به حاکمیت گفت: “تقاضای ما این است که قدر اهل علم را بدانید و آنان را حذف نکنید”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*