انتقاد شهروندان بلوچ از دیدار برخی روحانیون و معتمدین بلوچ با ابراهیم رئیسی

به گزارش رسانک، در جلسه ای که اخیرا برخی از روحانیون و معتمدین اهل سنت با ابراهیم رئیسی برگزار شده و رسانه های حکومتی با انتشار تصاویر این دیدار آن را بعنوان اتحاد و بیعت با نظام برجسته کرده اند انتقاد شهروندان بلوچ و خانواده های قربانیان اعتراضات اخیر را در پی داشته است.

در این جلسه به رغم اعلام تحریم جلسات حکومتی از سوی شخصیت‌های مطرح و با نفوذ اهل‌ سنت همچون مولوی عبدالحمید و سران طوایف بلوچستان تا اجرای عدالت و مجازات عاملان و آمران جمعه های خونین زاهدان و خاش و رسیدگی به خواسته های مردم، حضور برخی از روحانیون و معتمدین کمتر شناخته شده بلوچ انتقادات گسترده ای را در بین مردم بلوچ بدنبال داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*