تداوم اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در شهرستان سرباز

به گزارش رسانک، شامگاه امروز ١٠ شهریور ماه ۱۴۰۲، نوجوانان و جوانان معترض به رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر آشار از توابع شهرستان سرباز اعتراضات خود را همچنان در حال ادامه دادن هستند.

آنها با آتش زدن لاستیک برخی مسیرها را مسدود کرده و اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام کردند.

گفتنی است که جمعه قبل بسیاری از شهرها و مناطق بلوچستان شاهد اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بود که خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی و سایر زندانیان سیاسی بودند.

(ویدئو صدا ندارد)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*