خبر

بازنشر

شهید “یاسر شه بخش”، مدافع مکی رسانک/ شهید “یاسر شه بخش” که در جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ماه ١۴٠١، توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، …..ادامه خبر

خبر

وزیر خارجه طالبان خطاب به جمهوری اسلامی ایران: شمار زندانیان ما کمتر از اعدامیان شماست

رسانک/ متقی، وزیر خارجه طالبان اخیراً در یک سخنرانی خطاب به سران رژیم جمهوری اسلامی ایران که از طالبان خواسته بودند، حکومت همه شمول داشته باشند گفته است که “در …..ادامه خبر