خبر

ویدئوهای دیگری از اعتراضات مردمی در برخی از نقاط بلوچستان بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ شامگاه امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، جو‌انان دزاپی زاهدانی در مسیر منطقه شیرآباد، پس از فراخوان مردمی جنبش دادخواهان و آزادگان در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی …..ادامه خبر

خبر

ادامه اعتراضات مردمی در برخی از نقاط بلوچستان بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ شامگاه امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، جو‌انان دشتیاری در مسیر پلان، پس از فراخوان مردمی جنبش دادخواهان و آزادگان در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی با آتش …..ادامه خبر

خبر

اعتراضات مردمی در برخی از نقاط بلوچستان بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ شامگاه امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، جو‌انان دزاپی زاهدانی در مسیر منطقه شیرآباد، پس از فراخوان مردمی جنبش دادخواهان و آزادگان در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی …..ادامه خبر

خبر

فراخوان های مردمی در شهرهای بلوچستان بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه شهرستان راسک از سوی نیروهای امنیتی در ٢٩ مرداد ماه ۱۴۰۲، فراخوان های مردمی شهروندان بلوچ در شهرهای راسک، سرباز، پهره، …..ادامه خبر