خبر

ویدئویی از اعتراضات مردم در مسیر شستون_سوران بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ شامگاه امروز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، مردم و جوانان معترض در محور شهرستان شستون (سراوان) به سوران بدنبال بازداشت فراقانونی مولوی فتحی محمد نقشبندی ،امام جمعه راسک، اقدام به …..ادامه خبر

خبر

ویدئویی از اعتراضات مردم در مسیر سرباز_مئگس بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ شامگاه روز گذشته ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، مردم و جوانان معترض در محور شهرستان سرباز به مئگس (مهرستان) بدنبال بازداشت فراقانونی مولوی فتحی محمد نقشبندی ،امام جمعه راسک، اقدام …..ادامه خبر

خبر

ادامه اعتراضات مردمی در برخی از نقاط بلوچستان بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ شامگاه امروز ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، جو‌انان راسکی در مسیر راسک به فیروز آباد، پس از فراخوان مردمی جنبش دادخواهان و آزادگان در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد …..ادامه خبر