خبر

زخمی شدن چندین مهاجر افغانستانی بدنبال تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، روز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی یگان امداد پهره (ایرانشهر)، در ورودی شهر، به سمت یک خودروی سواری حامل اتباع افغانستان تیراندازی کردند که منجر به …..ادامه خبر