خبر

آزادی برادر شهید اسماعیل آبیل، یکی از جان باختگان جمعه خونین زاهدان، پس از شش روز بازداشت

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، برادر ۱۵ ساله “اسماعیل آبیل (براهویی)” از جان باختگان جمعه خونین زاهدان در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ که توسط نیروهای نظامی …..ادامه خبر