دیوار‌نویسی اعتراضی شهروندان بلوچ در معابر سطح شهر زاهدان

به گزارش رسانک، شامگاه روز گذشته ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، شهروندان بلوچ در خیابان‌های سطح شهر دزاپ (زاهدان) اقدام به دیوار نویسی با شعار‌های اعتراضی کردند.

جوانان بلوچ در شعارهای خود خواستار آزادی مولوی نقشنبدی و زندانیان سیاسی شده و تراشیدن ریش علما در زندان را محکوم کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*