اخاذی نیروهای مرصاد از رانندگان محور سراوان به سوران

به گزارش رسانک، بر اساس گزارش های دریافتی نیروهای نظامی مرصاد در ایست و بازرسی محور شستون (سراوان) به سب سوران و حوالی آن اقدام به اخاذی از رانندگان می‌کنند.

گفته می‌شود انها به مقدار بنزین خودرها نگاه می‌کنند و از خودروهای دارای بنزین زیاد، به زور سوخت می‌گیرند.

آنها رانندگان را تهديد به توقیف خودرو کرده و خودروها را بر روی تپه ها منتقل می‌کنند تا راحت تر بتوانند بنزین آنها را خالی کنند.

لازم به ذکر است که رفتارهای سلیقه‌ای و فراقانونی نیروهای نظامی در بلوچستان گاهاً باعث می‌شود تا شهروندان و قربانیان این سوءرفتارها دست به اسلحه برده و با کشتن این نیروها انتقام بگیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*