رد مرز کردن مولوی احمد علی براهویی از مدرسین حوزه علمیه هوشک شستون به کشور افغانستان

به گزارش رسانک، روز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، “احمد علی براهویی”، از مدرسین حوزه علمیه هوشک شستون (سراوان) که در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، در دزاپ (زاهدان) بازداشت شده بود، به کشور افغانستان رد مرز شد.

گفتنی است مولوی احمد علی براهویی ۲۸ ساله، فرزند شیراحمد، متاهل، دارای یک فرزند اهل روستای نیلگون از توابع شهرستان واش (خاش) و از مدرسین حوزه علمیه هوشک سراوان، روز ۹ مرداد ماه، جهت پیگیری وضعیت یکی از اعضای خانواده اش به اردوگاه الغدیر دزاپ (زاهدان) مراجعه می کند که توسط ماموران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و روز ۳۱ مرداد ماه، به کشور افغانستان رد مرز شده است.

پیشتر نیز مولوی عبدالعزیز عمرزهی و مولوی رضا رخشانی و مولوی عبدالرئوف رخشانی سه تن از اساتید بازداشت شده مسجد مکی زاهدان در سوم و ششم خرداد ماه سال جاری به کشور افغانستان رد مرز شده بودند.

لازم به ذکر است که فعالان بلوچ این اقدامات را در راستای فشار دستگاه های امنیتی بر مجموعه مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید جهت خاتمه دادن به خطبه های انتقادی ایشان می دانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*