اختلال شدید در اینترنت شهرهای سرباز و راسک

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ٣٠ مرداد ماه ۱۴۰۲، بدنبال انتشار فراخوان های تجمع اعتراضی علیه بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی ،امام جمعه راسک، اینترنت در شهرستان های سرباز و راسک با اختلال شدید مواجه و در برخی مناطق بطور کامل قطع شد.

بر اساس این فراخوان ها، مردم در این شهرها و برخی مناطق دیگر از بلوچستان بدلیل بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی توسط نیروهای امنیتی در ٢٩ مرداد ماه، در حال تدارک تجمع در مقابل فرمانداری ها بودند.

در ماه‌های اخیر قطع و ایجاد اختلال در اینترنت و ارتباطات مخابراتی یکی از ترفندهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان بوده تا صدای اعتراضات به جایی نرسد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*