ویدئویی از یک کودک کار در حال جمع آوری ضایعات از داخل سطل زباله در دزاپ

به گزارش رسانک، روز ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، ویدئوی ارسالی یک شهروند نشان می دهد یک کودک کار بخاطر فقر و نداری در حال جمع آوری ضایعات از داخل سطل های زباله در خیابان آزادگان دزاپ (زاهدان) است.

در فیلم مشهود است که سطل زباله در خیابان و در مسیر تردد اتومبیلها قرار دارد و هرگونه تصادف منجر به جراحت شدید و مرگ این کودک خواهد شد.

گفتنی است در سایه بی کفایتی مسئولین، بسیاری از شهروندان و از جمله کودکان کار در کشور بدلیل فقر مطلق و عدم حمایت سازمان های دولتی از این اقشار ضعیف و آسیب دیده، به زباله گردی روی می آورند، تا بتوانند در میان زباله ها لقمه نانی برای خودشان و‌خانواده هایشان فراهم کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*