نتیجه سیاست های نادرست حاکمیت: دین گریزی، فرار مغزها و عدم تمایل به سرمایه گذاری در ایران

به گزارش رسانک، روز ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، مولوی گرگیج، در خطبه های نماز جمعه در گالیکش از سیاست های جمهوری اسلامی و مشکلاتی همچون فقر، فساد و سوختبری انتقاد کرد.

ایشان دین گریزی، دزدی، اختلاس، فرار مغزها و‌ نخبگان و هدر رفتن سرمایه ملی کشور را نتیجه سیاست های نادرست حاکمیت دانستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*