عطش بلوچستان گرفتار دعوای آخوند و طالب

رسانک/ در حالی که این روزها شمال بلوچستان روزهای داغ و پرعطشی را سپری می کند، جنگی غیرعلنی بین آخوندیسم ایران و طالبانیسم افغانستان در گرفته است.

آخوند خود را علمدار شیعیسم می داند و داعیه مبارزه با استکبار غرب را دارد؛ طالب خود را بیرق دار سُنی ایسم می بیند و به زانو دراوردن کمونیسم و شوروی را در کارنامه اش ثبت کرده است.

در حالی که عطش امان شمال بلوچستان را بریده، کَل کَل و مجادله این دو همسایه، گرد و خاکی بلند کرده است که تقریبا باعث زنده به گور شدن مردم شمال بلوچستان شده است.

در یکی از آخرین موارد کشمکش، «دفاتر کمیته امداد» که یکی از مراکز اصلی «شیعه سازی» رژیم جمهوری اسلامی است، به دستور طالبان تعطیل شد.

لازم به ذکر است در حالی که در جغرافیای ایران فقر بیداد می کند و مردم برای لقمه ای نان تا کمر در سطل های زباله فرو‌رفته اند، رژیم ایران با احداث شعبه های کمیته امداد، در کشورهای فقیر، با توسل به «فقر مردم»، سعی در گسترش وصدور حکومت «ولایت مطلقه فقیه» به خارج از مرزهای ایران می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*