“برادر شهیدم، خونتو پس میگیرم”

رسانک/ امروز جمعه ٢۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ ، مردم معترض بلوچ در مرکز بلوچستان ،شهر زاهدان علی‌رغم تشديد شدن فضای امنیتی شهر، در سی و هفتمین جمعه اعتراضی خود بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند.

آنها بار دیگر شعار “برادر شهیدم خونت رو پس میگیرم ” سر دادند و هراس به بدنه رژیم جمهوری اسلامی ایران انداختند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*