خبر

برنامه‌ریزی غلط شهرداری چابهار اعتراض برخی کسبه ها را در پی داشت/ تهدید شدن کسبه معترض توسط شهردار و نیروهای امنیتی

به گزارش رسانک، شب گذشته ٢٣ خرداد ماه ۱۴۰۲، برنامه‌ریزی غلط شهرداری شهر چهبار برای تبدیل خیابان کم عرض “فردوسی” به بلوار اعتراض کسبه در را در پی داشت که …..ادامه خبر