خبر

انصراف امام جمعه ایرانشهر از سفر به حج پس از ممانعت خروج مولوی عبدالحمید توسط جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، بدنبال ممانعت جمهوری اسلامی از سفر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه زاهدان به حج، مولوی طیب ملازهی، امام جمعه شهرستان پهره (ایرانشهر) از رفتن به این …..ادامه خبر