خبر

اتحاد رمز پیروزی

رسانک/ امروز جمعه ٢۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ ، پلاکارد معترضان بلوچ «ما خواستار اتحاد با کردستان، آذربایجان، احواز، ترکمن صحرا و کاسپین هستیم در کنار هم غیر قابل شکستیم» اتحاد …..ادامه خبر