خبر

رسانه‌های جمهوری اسلامی: کشته شدن ١۶٨ سوختبر، فقط در جاده‌های ایرانشهر و سرباز در سال گذشته

رسانک/ رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران در گزارشی درباره سوختبران استان بلوچستان و سیستان نوشتند که اگر این سوختبران جانشان را در اثر تیراندازی ماموران مرزی از دست ندهند، در …..ادامه خبر