شعار نویسی علیه جمهوری اسلامی در دزاپ

رسانک/ در پی شدت اعدام در بلوچستان مبارزان بلوچ به صورت اعتراضی شعار های با مضمون «حکومت اعدامی» علیه رژیم بر روی دیوارهای زاهدان نوشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*