خبر

بازداشت گسترده و فله‌ای شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی در زاهدان/ دفاع مردم با استفاده از سنگ

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ١۴ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به مناطق کریم آباد، سعدی، پهلوانی، کوثر و شیرآباد زاهدان اقدام به بازداشت گسترده و …..ادامه خبر

خبر

تصویری از جابر امینی فر، زندانی بلوچ اعدام شده در زندان بیرجند به گزارش رسانک، سحرگاه روز ۹ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، حکم اعدام «جابر امینی فر»، فرزند خان علی متاهل و …..ادامه خبر