خبر

چرا بلوچ ها از نشست (جلسه) رئیس جمهور با فعالین اقتصادی و اجتماعی توسعه (پیشرفت و آبادانی) سواحل بلوچستان حذف شدند؟

تصویر چند روز پیش جلسه به اصطلاح فعالان اقتصادی ـ اجتماعی و شورای توسعه مکران با ابراهیم رئیسی در چابهار حکایت از آینده نه چندان دور دهشتناکی از حذف و …..ادامه خبر