خبر

نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان خطاب به طالبان: به سخنان مولوی عبدالحمید گوش دهید

به گزارش رسانک، روز شنبه ١۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان در یک رشته توییت از رهبری طالبان خواست «به نصیحت حکیمانه» مولوی عبدالحمید درباره …..ادامه خبر