جن زند آجوئی

زن بلوچ، همان که با سر انگشتان ظریفش بر تار و پود پارچه نقشی از عشق و زیبایی می آفریند،با حک کردن شعار «جن، زند، آجوئی» بر روی شنهای ساحل، خود را جزئی لاینفک از انقلاب می سازد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*