این مقاومت خیابانی، این زیبایی را به خاطر بسپاریم

«می‌میریم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم»
«مرگ بر بسیجی»

دزاپ (زاهدان)، ۴ فروردین ۱۴۰۲

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*