خبر

توضیحات حسین ثوری، رئیس سابق فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران در خصوص خطر معاوضه وی با جمهوری اسلامی

رسانک/ حسین ثوری رئیس سابق فدراسیون بوکس ایران و شهروند بلوچ، در ویدئویی، خبر منتشر شده درباره معاوضه ایشان با شهروندان اروپایی بازداشت شده در ایران را توضیح داد. حسین …..ادامه خبر