خبر

قطع سخنرانی نماینده “گروه حقوق بشر بلوچستان” توسط نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٢ فروردین ماه ١۴٠٢، نماینده جمهوری اسلامی سخنرانی خانم “صباح بندویی”، نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG) را حین گزارش نقض حقوق بشر در بلوچستان …..ادامه خبر