خبر

عفوبين الملل: موج وحشتناک اعدام هاى جديد با تشدید استفاده از مجازات اعدام علیه عرب ها، بلوچ ها و كوردها

به گزارش رسانک، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که بر اساس تحقیقات این سازمان به همراه بنیاد عبدالرحمان برومند جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته دستکم ٩۴ نفر را اعدام …..ادامه خبر