خبر

اعتراض کشاورزان شمال بلوچستان به بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی برای گرفتن حق‌آبه رودخانه هیرمند

به گزارش رسانک، روز جمعه ١٢ اسفند ماه ١۴٠١ ، تعدادی از کشاورزان اهل منطقه سیستان در شمال بلوچستان، از دستگاه دیپلماسی با انتقاد از ضعف در پیگیری حقابه رودخانه …..ادامه خبر

خبر

مولوی فتحی محمد نقشبندی: همه می‌دانند که حافظ عبدالغفار در جریان ترور شهید جنگی‌زهی بی‌گناه است.

به گزارش رسانک، روز جمعه ١٢ اسفند ماه ١۴٠١ ، مولوی فتحی محمد نقشبندی ، پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی گفت: همه می‌دانیم که قاتل شهید مولوی جنگی زهی چه کسانی …..ادامه خبر