حضور گسترده نیروهای نظامی در سطح شهر زاهدان

به گزارش رسانک، امروز ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، نیروهای نظامی سرکوبگر همانند جمعه های گذشته در سطح شهر زاهدان، حضور گسترده دارند.

گزارش ها از زاهدان حاکی است که اینترنت این شهر با اختلال گسترده روبرو شده و در برخی مناطق قطع شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*