بازداشت و تداوم بی‌خبری از وضعیت یک شهروند بلوچ در زاهدان 

به گزارش رسانک، روز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، نیروهای امنیتی و نظامی یک شهروند بلوچ را همراه با خشونت و ضرب و جرح شدید در خیابان توحید زاهدان بازداشت کردند. 

هویت این شهروند بلوچ “مرتضی آذرنوش (عالیزهی)”، از مجموعه انتظامات مسجد مکی زاهدان بوده که بدلیل ممانعت از ورود نیروهای نظامی و لباس شخصی به داخل کوچه ورودی مسجد و جلوگیری از جابجایی موانع کارگذاری شده جهت سازماندهی مراسم نماز بازداشت شده است. 

از وضعیت و محل نگهداری این شهروند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست و این امر باعث نگرانی خانواده وی شده است. 

گفتنی است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*