لغو مجوز پارکینگ مرز ریمدان و تلاش سپاه پاسداران برای تصرف زمین های اطراف پایانه مرزی

به گزارش رسانک، سپاه پاسداران منطقه چابهار پس از روی کار آمدن “محمد کرمی” استاندار جدید استان بلوچستان و سیستان و از فرماندهان ارشد سابق این نهاد نظامی_حکومتی در تلاش برای تصرف زمین های اطراف پایانه مرزی ریمدان است.

بر اساس این گزارش، از چندین ماه قبل سپاه پاسداران به صاحبان زمین پارکینگ و اطراف آن فشار آورده‌اند تا ده هکتار از زمین های محل را به نام این نهاد ثبت کنند که پس از مقاومت مردم، فرماندار شهرستان دشتیاری در شهر نگور ، آقای سیدمحمد شکری، در اولین اقدام امتیاز پارکینگ پایانه را لغو کرده است.

این در حالی است که مردم برای این زمین ها سند تک برگ دارند و امتیاز پارکینگ نیز در سال ١٣٩٣ و از طريق قانونی اخذ شده ولی با فشار سپاه پاسداران و استانداری لغو شده است.

گفتنی است که با لغو امتیاز این پارکینگ، خودروهای سنگین مجبورند در حاشیه جاده باریک منطقه توقف کرده و این مسئله علاوه بر اینکه باعث چندین حادثه جاده ای شده ، به ناامنی در منطقه هم دامن زده است. 

لازم به ذکر است که با توجه به طرح های فاشیستی همانند “آمایش جمعیتی و سرزمینی” و طرح تصرف سواحل دریای بلوچستان نهادهای امنیتی و حکومتی در حال تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در بسیاری از مناطق بلوچستان بوده و قصد تصرف زمین های آبا و اجدادی آنها را دارند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*