سوختبرانی که نه تنها کولبر هم هستند، بلکه در آتش سوخت خود هم سوختن را تجربه می کنند سوختبران بلوچ که بخاطر سیر کردن شکم زن و بچه خویش به این شغل پر خطر روی می آورند، همه نوع دردها را تجربه می کنند که بدترین آنها سوختن در آتش سوخت خویشتن است.

از کشتار سوختبران در شمسر سراوان گرفته تا قتل عام بی‌رحمانه اولاغ و قاطرهای آنان توسط نیروهای نظامی ناچار هستند بعنوان “سوختبر کولبر” برای لقمه ای نان خود را بصورت عملی و نه استعاری به آب و آتش بزنند.

دو سال پیش (١٣٩٩) طرحی به نام رزاق برای قانونمند کردن انتقال سوخت و کالا توسط سپاه, استانداری بلوچستان, ستاد مبارزه با قاچاق کالا و شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ارائه شد و کارت رزاق برای عده ای “خودی” صادر شد.
در عمل این امتیاز بعنوان یک رانت به افرادی داده می شود که با بسیج عشایری وابسته به سپاه همکاری کنند و اکثریت مردم از آن محروم هستند.

عمده فروشی قاچاق سوخت که آزادانه از استان های مجاور به بلوچستان آورده می شود در دست سپاه و عوامل آن است و در این بین خرده فروشان محلی یا بعبارتی “سوختبر کولبر” همواره قربانی رقابت بین باندهای مافیایی سپاه و بسیج عشایری می شوند.

این در حالی است که در بسیاری از شهرهای بلوچستان مردم عادی ساعت ها و در برخی موارد حتی روزها در صف دریافت سوخت معطل می مانند.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*