وضعیت نابسامان در جایگاه عرضه سیلندر گاز در شهرستان پهره (ایرانشهر)

بی کفایتی جمهوری اسلامی و نبود نظارت در توزیع گاز مایع، مردم شهرستان پهره را در شرایط بسیار نابسامانی قرار داده است.

صف های شلوغ و طولانی و نبود مدیریت در جایگاه های عرضه توزیع گاز، مردم را از کار و زندگی خود دور کرده و تمام وقت آنها در این صف ها تلف می‌شود.

سوء مدیریت و ناکارآمدی جمهوری اسلامی منجر به محرومیت مردم بلوچ از حداقل امکانات شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*