گوشه‌ای از حضور هزاران نفری مردم در خیابان‌های زاهدان در اعتراض به جمهوری اسلامی

رسانک/ امروز جمعه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، حضور هزاران نفری مردم زاهدان در بیستمین جمعه از اعتراضات انقلاب جاری پس از جمعه سیاه بلوچستان (٨ مهر ماه ١۴٠١) نشان می‌دهد که مردم از خواست خود که همان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است، چیزی کمتر نمی‌خواهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*