ویدئویی دیگر از اعتراض مردم زاهدان 

رسانک/ ملت بلوچ در زاهدان بار دیگر اعتراضات خود را در شهر زاهدان با شعارهای «می‌کشم می‌کشم هر که برادرم کشت» آغاز کردند.

خواست مردم رسیدن به حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*