وضعیت شديد امنیتی در سطح شهر زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با وجو جو شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، مردم در بیستمین جمعه دست به اعتراضات گسترده زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*