شروع اعتراضات در گالیکش گلستان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢٨ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر گالیکش استان گلستان در حمایت از مولوی محمدحسین گرگیج به خیابان ها آمدند.

آنها شعارهایی در حمايت از این روحانی بلوچ که توسط نماینده علی خامنه ای و نهادهای امنیتی و قضایی تحت فشار قرار گرفته، سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*