اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه سیمان خاش به پرداخت نشدن حقوق چند ماه

به گزارش رسانک، کارگران کارخانه سیمان واش (خاش) طی روزهای اخیر به دلیل پرداخت نشدن حقوق و دست مزد چند ماه خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

بر اساس این گزارش، کارگران کارخانه سیمان خاش بدلیل پرداخت نشدن حقوق چند ماه خود و عدم رسیدگی به مطالبات و رسمی شدن شان از سوی مدیریت کارخانه اقدام به اعتصاب و اعتراض کرده اند.

قابل ذکر است با توجه به عدم پرداخت و بعضا پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران و رسمی نبودن این طبقه زحمتکش طی سالهای اخیر اعتراضات کارگری و صنفی گسترده ای در کشور شکل گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*