اعتراضات مردم در استان گلستان

به گزارش رسانک، امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، هزاران تن از آزادیخواهان بلوچ و ترکمن در گالیکش استان گلستان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی از مولوی محمدحسین گرگیج همانند هفته های گذشته اعلام حمایت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*